Melod » Specials » Egyptische tempels
Don't worry, be hippy!

Tempels in het Oude Egypte

Iedereen kent de fraai vormgegeven piramides uit het Oude Egypte. Wat een minder bekend maar zeker zo fraai hoogstandje architectuur is zijn de Egyptische tempels. Deze dienden voornamelijk als 'huis van de goden'.

Functie tempel

Tempels speelden zowel plaatselijk als nationaal een cruciale rol in spirituele en wereldse aangelegenheden. De tempels hadden verschillende doeleinden. In tegenstelling tot Christelijke kerken waren de Egyptische tempels echter niet bedoeld als plaatsen van samenkomst voor het volk. De gewone burger kwam helemaal nooit in het binnenste heiligdom, waar het beeld van de tempelgod verbleef en waar alleen speciale priesters het mochten verzorgen.

De Egyptische tempels zijn ofwel gewijd aan plaatselijke of landelijke godheden, ofwel bedoeld voor de dodencultus van de farao. Verder bouwden de Egyptenaren ook zonnetempels voor de cultus van de zonnegod; aanlegplaatsen als rituele halteplaats voor de heilige boot van de god tijdens een processievaart; ‘geboortehuizen’ die waren gewijd aan de scheppingsmythen van bepaalde godheden; en kleine tempels en heiligdommen voor lokale goden.

De tempels die niet als dodentempel bedoeld waren, zijn bijna allemaal gebouwd volgens dezelfde Egyptische basisvoorstelling van de oerheuvel gebouwd. Deze voorstelling wordt ook tot uitdrukking gebracht doordat het binnenste heiligdom altijd boven het niveau van de andere tempelkamers ligt.

Het voornaamste heiligdom, diep in het binnenste van de tempel, was een duistere plek, waart alleen de meest geprivilegieerde priesters mochten komen. De buitenste terreinen waren waarschijnlijk lawaaiig en drukbevolkt met aanbidders en anderen. Naast de uitgebreide hiërarchie van priesters had een tempel divers personeel in tijdelijke of vaste dienst, van boeren en timmerlui tot schrijvers, edelsmeden en veehouders.

Toename aantal tempels

Met het verstrijken der jaren groeiden de tempels door de schenkingen van de koningen die de oorspronkelijke gebouwen vergrootten en uitbreidden. Het gewone patroon was dat een farao een nieuw plein en een nieuwe toegangspyloon vóór de bestaande tempelingang liet bouwen. Het Karnakcomplex is hier een ideaal voorbeeld van. De tempels werden in een aantal stadia gebouwd, te beginnen met de kern uit de vroege 18e dynastie en bereikten hun hoogtepunt met de enorme toevoegingen van Ramses II en latere heersers. Het tempo waarin de tempels van Karnak groeiden benadert zelfs de wiskundige reeks van Fibonacci, waarbij elk volgend getal de som is van de twee voorafgaande: 1, 2, 3, 5, 8 enzovoort.

Organisatie tempel

De organisatie van de Egyptische tempels ging vaak gepaard met een grote bureaucratie. De priesters voorzagen in de rituele behoeften van het cultusbeeld door de festivals te organiseren en de dagelijkse offergaven aan te bieden, maar ze zorgden ook voor de administratie van de tempeleigendommen. Men stelde dienstschema’s op voor priesters, die in groepen, zogeheten ‘Phyles’, waren ingedeeld, waarbij elke groep ongeveer twee maanden per jaar een bepaalde taak vervulde. Veel van wat bekend is over het beheer van dodentempels, is afkomstig uit documenten die zijn ontdekt is Aboesir, een deel van de necropolis in Memphis. Ook zijn er documenten gevonden over de dagelijkse rituelen, die werden uitgevoerd door de priesters die aan de cultus van de dode farao waren verbonden. Deze rituelen werden misschien generaties lang na de dood van de farao gehandhaafd.
Elke dag liep een processie van priesters rond de koninklijke piramide. Het cultusbeeld in de nabije dodentempel werd met geurige oliën gezalfd, beschilderd, gekleed en ‘gevoed’ (dat wil zeggen, er werden voedseloffers klaargelegd). Nadat het beeld geacht werd te hebben ‘gegeten’, werden de offergaven weggehaald en verdeeld onder degenen die zich aan de cultus wijdden.

Kunst in het Oude Egypte

De cultuur van het Oude Egypte is doordronken met verschillende kunstzinnige hoogstandjes. De tempels werden rijkelijk versierd met diverse taferelen die over het algemeen een diepere, symbolische bet…
De tempel van Khonsu

De tempel van Khonsu

Khonsu was een God in het Oude Egypte. Hij was de zoon van Amon en Moet, samen met hen vormde hij de Thebaanse Triade. Khonsu was de god van de maan, zijn naam betekent dan ook 'wandelaar', daar hij s…
Gepubliceerd door Melod op 12-05-2010. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!