Melod » Mens en Samenleving
Don't worry, be hippy!
Artikelen 1 - 10 van 84 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Abnormale ontwikkeling kind: angst bij kinderen

Abnormale ontwikkeling kind: angst bij kinderen

Angst bij kinderen komt dikwijls voor. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen abnormale angst en normale angst. De besproken abnormale angst bij kinderen betreft de specifieke fobie, de sociale… Pedagogiek, Ontwikkeling kind, 05-10-2008
Abnormale ontwikkeling kind: eetstoornissen en eetproblemen

Abnormale ontwikkeling kind: eetstoornissen en eetproblemen

Onder de abnormale ontwikkeling van het kind kunnen we eetstoornissen en eetproblemen scharen. De ruminatiestoornis, pica, de voedselstoornis, obesitas, anorexia en boulimia nervosa worden in dit arti… Pedagogiek, Ontwikkeling kind, 05-10-2008
Abnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresis

Abnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresis

Enuresis en encopresis zijn voorbeelden van een abnormale ontwikkeling van het kind wat betreft de zindelijkheid. Beide stoornissen hebben te maken met de zindelijkheid van het kind. Enuresis is een a… Pedagogiek, Ontwikkeling kind, 05-10-2008
ADHD bij kinderen: kernsymptomen

ADHD bij kinderen: kernsymptomen

ADHD bij kinderen is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit zijn de kernsymptomen bij kinderen met ADHD. Ouders van kinderen met ADH… Psychologie, 26-10-2009

Amfetamine (speed)

Amfetamine, ook wel speed genoemd, is een stof die we tot de drugs rekenen. Amfetaminen hebben diverse effecten op het lichaam. Dit effect wordt veroorzaakt doordat het lichaam als het ware wijsgemaak… Drugs, 03-01-2010
Antidepressiva soorten: SSRI's

Antidepressiva soorten: SSRI's

Er zijn verschillende soorten antidepressiva, en een SSRI is daar een van. SSRI's zijn antidepressiva die een vrij specifiek werkingsmechanisme hebben en daardoor vaak verkozen worden boven een ander… Psychologie, Antidepressiva, 18-06-2011
Antidepressiva soorten: tricyclische antidepressiva

Antidepressiva soorten: tricyclische antidepressiva

Er zijn verschillende antidepressiva soorten. Tricyclische antidepressiva zijn een van de eerste medicijnen tegen een depressie. Een tricyclisch antidepressivum remt de heropname van de neurotransmitt… Psychologie, Antidepressiva, 29-05-2011
Antidepressiva: de verschillende soorten en hun werking

Antidepressiva: de verschillende soorten en hun werking

Een depressie is een psychische stoornis die men kan behandelen met zowel gesprekstherapie als medicatie. De meest voorgeschreven medicatie is het antidepressivum. Deze komt in verschillende vormen vo… Psychologie, Antidepressiva, 31-03-2008
Argumenten: inductieve en deductieve logica

Argumenten: inductieve en deductieve logica

Wanneer je een bepaalde stelling verdedigen en beargumenteren moet is het handig als je je positie tegenover de stelling kunt uitleggen en beredeneren aan de hand van argumenten of motieven. Je kunt t… Communicatie, 03-05-2008
Attitudes: evalueren van de sociale wereld

Attitudes: evalueren van de sociale wereld

Het evalueren van de wereld is iets wat wij dagelijks doen. Wij mensen zien de sociale wereld door onze eigen, gekleurde bril. Deze bril wordt gevormd door onze houding en attitude tegenover de wereld… Psychologie, 09-03-2008
Schrijf mee!