Melod » Specials » Psychiatrische medicatie

De verschillende soorten en hun werking

De verschillende soorten en hun werking Met psychiatrische medicatie worden medicijnen bedoeld die helpen psychische klachten te verlichten. Bij velen zijn antidepressiva en dan met name de SSRI Prozac (fluoxetine) wel bekend maar er zijn nog veel meer soorten medicijnen, zoals antipsychotica (bij schizofrenie en psychoses), benzodiazepines (kalmeringsmiddelen) en methylfenidaat (met name gebruikt bij ADHD). Psychiatrische medicatie wordt door veel Nederlanders gebruikt. Zo werden in 2008 978.330 recepten verstrekt voor antidepressiva en kregen 114.080 mensen een recept voor een medicijn voor ADHD en gerelateerde klachten.

Psychiatrische medicatie wordt voorgeschreven wanneer de oorzaak van de klachten primair biologisch is, zoals bij ADHD en schizofrenie, maar wordt soms ook als een steuntje in de rug gebruikt, bijvoorbeeld in het geval van kalmeringsmiddelen en in sommige gevallen antidepressiva.

De medicijnen hebben echter dikwijls nog meer werkingen dan enkel het verlichten van de klachten. Vooral in de eerste weken van het gebruik kunnen er bijwerkingen optreden, welke doorgaans vanzelf weer over gaan. De medicijnen zijn in veel gevallen ook schadelijk voor de ongeboren vrucht tijdens de zwangerschap en in sommige gevallen tijdens het geven van borstvoeding.
Mijn ervaring met Citalopram mijn kijk op

Mijn ervaring met Citalopram

Citalopram is een antidepressivum dat de klachten behorende bij de psychische aandoening depressie helpt te verminderen. Citalopram wordt gerekend tot de SSRI's. In dit artikel lees je mijn Citalopram…
Seksuele bijwerkingen van psychiatrische medicatie

Seksuele bijwerkingen van psychiatrische medicatie

Hoewel psychiatrische medicatie niet voor niets voorgeschreven wordt en vaak goed het werk doet, is er veel sprake van bijwerkingen, ook seksuele bijwerkingen. Deze bijwerkingen op seksgebied kunnen b…
Prozac (fluoxetine)

Prozac (fluoxetine)

In 2008 waren er 978.330 gebruikers van antidepressiva in Nederland. Hiervan betroffen 544.900 de zogenaamde SSRI's. Deze subgroep van antidepressiva is na jaar en dag nog steeds de meest voorgeschrev…
Antipsychotica: soorten en werking

Antipsychotica: soorten en werking

Antipsychotica zijn medicijnen die psychotische verschijnselen kunnen onderdrukken. Bij een psychose wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve symptomen. Veelvoorkomende antipsychotica z…
Mijn ervaring met Concerta (methylfenidaat) mijn kijk op

Mijn ervaring met Concerta (methylfenidaat)

Concerta is een middel dat de klachten behorende bij de psychische aandoening ADHD helpt te verminderen. Concerta is een soort langwerkende vorm van Ritalin, een andere (bekendere) vorm van medicatie…
Indicaties van benzodiazepines (kalmeringsmiddelen)

Indicaties van benzodiazepines (kalmeringsmiddelen)

Benzodiazepines, ook wel kalmeringsmiddelen genoemd, worden met name gebruikt in de behandeling van angstklachten. Deze medicijnen worden echter bij nog veel meer stoornissen en klachtenpatronen toege…
Antidepressiva: de verschillende soorten en hun werking

Antidepressiva: de verschillende soorten en hun werking

Een depressie is een psychische stoornis die men kan behandelen met zowel gesprekstherapie als medicatie. De meest voorgeschreven medicatie is het antidepressivum. Deze komt in verschillende vormen vo…
Medicamenteuze behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Medicamenteuze behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Gedurende lange tijd overheerste de puur psychologische benadering van persoonlijkheidsstoornissen. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van het biopsychosociale model, waarin persoonlijkheidsstoorni…
Dosering van benzodiazepines (kalmeringsmiddelen)

Dosering van benzodiazepines (kalmeringsmiddelen)

De dosering van benzodiazepines, ook wel kalmeringsmiddelen genoemd, is afhankelijk van onder meer de snelheid van de werking, de duur van het effect en de stofwisseling van een persoon. Elke benzodia…
Methylfenidaat (ADHD medicatie): welke vormen zijn er?

Methylfenidaat (ADHD medicatie): welke vormen zijn er?

Methylfenidaat is een stof die in de vorm van ADHD medicatie voorgeschreven wordt aan met name mensen met ADHD en/of ADD. Er bestaan verschillende vormen methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Equasym en…
Barbituraten en benzodiazepines: slaapmiddelen

Barbituraten en benzodiazepines: slaapmiddelen

Slaap is een van de basisbehoeften van de mens. Helaas werkt ons lichaam om uiteenlopende redenen niet altijd zoals het zou moeten en kan de slaap dusdanig verstoord zijn dat men slaapmiddelen, ook we…
Medicamenteuze behandeling van stemmingsstoornissen

Medicamenteuze behandeling van stemmingsstoornissen

De meest voorkomende stemmingsstoornissen zijn de depressie en de bipolaire stoornis (ook wel manisch depressieve stoornis genoemd). Bij een stemmingsstoornis staan een verstoorde gemoedstoestand of e…
Medicamenteuze behandeling van angststoornissen

Medicamenteuze behandeling van angststoornissen

Angststoornissen worden gekenmerkt door angst. Niet verwonderlijk daarom dat angsstoornissen dikwijls behandeld worden met benzodiazepines (anti-angstmedicijnen). De medicamenteuze behandeling wordt o…
Medicamenteuze behandeling van schizofrenie

Medicamenteuze behandeling van schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening die veel onbegrip en soms zelfs angst bij de omgeving oproept. Schizofrenie staat met name bekend om de zogenaamde psychoses waarin wanen en hallucinaties aanwezig kunne…
Effect van SSRI's op (ongeboren) baby's

Effect van SSRI's op (ongeboren) baby's

SSRI's zijn medicijnen die dikwijls voorgeschreven worden in de behandeling van een depressie. Maar wat nu wanneer je zwanger bent en een depressie hebt? Momenteel is er nog onvoldoende onderzoek geda…
Gepubliceerd door Melod op 13-05-2010, laatst gewijzigd op 25-08-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.