Melod » Specials » Psychologische testen kinderen

Psychologisch onderzoek bij kinderen

Psychologisch onderzoek bij kinderen Wanneer kinderen in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen (zoals lage schoolcijfers of herhaalde ruzies met leeftijdsgenootjes), kan een psychologisch onderzoek voor kinderen uitkomst bieden. Met diverse psychologische testen voor kinderen worden de sterke en zwakkere cognitieve vaardigheden van een kind in kaart gebracht. Dit brengt je weer een stapje dichterbij mogelijke oplossingen voor diverse problemen.

Psychologisch onderzoek bij kinderen

Bij een psychologisch onderzoek voor kinderen worden de specifieke sterke en zwakke kanten van een kind met betrekking tot het psychologisch functioneren in kaart gebracht. Wanneer een kind tegen bepaalde problemen aanloopt, bijvoorbeeld lage cijfers op school of veel ruzie met leeftijdsgenootjes, kan je er met een psychologisch onderzoek achter komen of er psychologische verklaringen zijn voor de problemen. Dergelijke problemen hebben vaak diverse oorzaken en het kan lastig zijn om deze problemen zonder uitgebreid onderzoek aan te pakken. Wanneer het kind bijvoorbeeld hoogbegaafd is en de leerstof te makkelijk vindt en daardoor gaat onderpresteren is een andere aanpak nodig dan wanneer het kind zich slecht kan concentreren en snel afgeleid is door klasgenootjes. In het eerste geval is het aanbieden van meer uitdagende leerstof een optie, in het tweede geval zou je het kind daar alleen maar mee frustreren. Psychologisch onderzoek kan inzicht bieden in de onderliggende oorzaken van problemen én biedt aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen.

Psychologische testen voor kinderen

Er zijn diverse psychologische testen die inzicht kunnen bieden in de sterke en zwakkere vaardigheden van een kind. Er zijn meer algemene psychologische testen en er zijn testen die zich op een specifiek functiedomein richten. Intelligentietesten bieden bijvoorbeeld een globaal beeld van de cognitieve capaciteiten van een kind, maar vertellen weinig over bijvoorbeeld de deelgebieden van het geheugen van een kind. Wanneer je geheugenproblemen vermoedt bij een kind is het verstandig een uitgebreider neuropsychologisch onderzoek naar het geheugen uit te voeren. Hierbij wordt er gekeken naar de verschillende soorten geheugen. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld een uitstekend geheugen wanneer de informatie hen visueel aangeboden wordt, maar hebben de grootste moeite om informatie die hen verteld wordt (auditief geheugen) te onthouden. Wanneer je dit weet kun je bijvoorbeeld gebruik maken van visuele geheugensteuntjes in plaats van opdrachten verbaal te herhalen.
RAKIT: kinderintelligentietest

RAKIT: kinderintelligentietest

De RAKIT is een kinderintelligentietest welke niet enkel inzicht biedt in de algemene intelligentie van een kind maar ook uitwijst welke cognitieve vaardigheden van het kind sterker en zwakker ontwikk…
K-ABC: intelligentietest voor kinderen

K-ABC: intelligentietest voor kinderen

De K-ABC, Kaufman Assesment Battery for Children, is een intelligentietest voor kinderen van circa 2 tot 12 jaar oud. Deze kinderintelligentietest geeft inzicht in het leerpotentieel van het kind maar…

Psychologische test kinderen: taal

De taalontwikkeling van kinderen verloopt zeer verschillend van kind tot kind. Bij sommige kinderen is er sprake van een niet aangeboren taalstoornis, een zogenaamde afasie. Met diverse psychologische…
WISC-III: kinderintelligentietest

WISC-III: kinderintelligentietest

De WISC-III is een kinderintelligentietest welke niet enkel inzicht biedt in de algemene intelligentie van een kind maar ook uitwijst welke cognitieve vaardigheden van het kind sterker en zwakker ontw…
SON-R: intelligentietest voor dove kinderen

SON-R: intelligentietest voor dove kinderen

De SON-R is een intelligentietest voor dove kinderen welke nonverbaal van aard is. Veel mensen nemen onterecht aan dat dove kinderen een verminderde intelligentie hebben. Dit is niet het geval, de bes…
Psychologische test kinderen: aandacht en concentratie

Psychologische test kinderen: aandacht en concentratie

Aandacht- en concentratieproblemen behoren tot de meest genoemde problemen op school bij kinderen. Er zijn diverse psychologische testen voor kinderen welke de diverse vormen van aandacht en concetrat…
Psychologisch onderzoek kinderen: gedragsstoornnissen

Psychologisch onderzoek kinderen: gedragsstoornnissen

Wanneer er een gedragsstoornis bij het kind vermoed wordt kan er een psychologisch onderzoek plaatsvinden. Hierbij kunnen diverse vragenlijsten afgenomen worden om de emotionele en gedragsproblemen in…

Psychologische test kinderen: executief functioneren

Met executieve functies worden die gedragingen bedoeld die nodig zijn voor doelgericht gedrag. Je kunt hierbij denken aan kunnen plannen, flexibel alternatieve oplossingen bedenken voor een probleem e…
Gepubliceerd door Melod op 28-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.