Melod » Specials » Ontwikkeling kind

De ontwikkeling van het kind

De ontwikkeling van het kind Via conceptie naar de adolescentie, wat voor ontwikkeling ligt hieraan ten grondslag? Welke factoren spelen hierbij en wat houden deze nu precies in? In deze special wordt ingegaan op de cognitieve-, emotionele-, gender-, morele- en sociale ontwikkeling van het kind.

Ontwikkeling

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over het functioneren, het gedrag en de afwijkingen van een kind dient men een gedegen kennis over de ontwikkeling te hebben.

Ontwikkeling betekent heeft verschillende synoniemen: ontplooien, opvouwen, onthullen. Deze synoniemen impliceren dat gedrag, emotie en diverse processen van een kind niet bij de geboorte al aanwezig zijn, dan wel zichtbaar zijn. Een belangrijk begrip in de ontwikkelingspsychologie is dan ook 'tijd'.

Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden, en elk gebied heeft zijn eigen leermomenten, functie en struikelblokken. Ontwikkeling wordt dan ook vaak geasscocieërd met verandering vooruitgang, rijping, leren, differentiatie en groei.

Ontwikkeling laat zich zien als een soort hiërarchie van een reeks van toestanden. Iedere toestand is een uitbreiding op de vorige toestand en lijkt meer op het te bereiken eindstadium.

Rijping

Rijping is op te delen in twee onderdelen:
 1. Groei: van klein naar groot
 2. Differentiatie: van eenvoudig naar complex

De ontwikkelingsperioden

In de ontwikkeling zijn vijf ontwikkelingsperioden te onderscheiden:
 1. Babyperiode: 0 tot 12 maanden
 2. Peuterperiode: 1-4 jaar
 3. Kleuterperiode: 4-6 jaar
 4. Schoolperiode: 6-12 jaar
 5. Adolescentie: 12-18 jaar

Deelgebieden ontwikkeling

Het kind maakt op diverse gebieden belangrijke ontwikkelingen door.
De belangrijkste ontwikkelingen die een kind doormaakt zijn:
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Gender ontwikkeling
 • Morele ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling
Abnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresis

Abnormale ontwikkeling kind: enuresis en encopresis

Enuresis en encopresis zijn voorbeelden van een abnormale ontwikkeling van het kind wat betreft de zindelijkheid. Beide stoornissen hebben te maken met de zindelijkheid van het kind. Enuresis is een a…

Sociale ontwikkeling van het kind

Er zijn diverse theorieën over de de sociale ontwikkeling van kinderen. In dit artikel worden onder andere de theorieën van Freud, Erikson en Bronfenbrenner besproken. Zij stellen dat in elke ontwikke…
Hechting en identiteit van een kind

Hechting en identiteit van een kind

Hechting is de emotionele band met een specifiek persoon gedurende ruimte en tijd. Hoe ontstaat deze band en welke factoren hebben invloed op de hechting en de identiteit?
Ontwikkeling van de baby in het eerste jaar

Ontwikkeling van de baby in het eerste jaar

Kinderen maken in hun eerste levensjaar een enorme ontwikkeling door op diverse gebieden. Er worden in baby's eerste jaar heel veel mijlpalen bereikt. De ontwikkeling vindt over het algemeen van het h…
Eetproblemen en eetstoornissen bij kinderen

Eetproblemen en eetstoornissen bij kinderen

Sommige kinderen zijn moeilijke eters, andere juist gemakkelijke eters. Nieuwe voedingsmiddelen en zelfs groenten worden zonder problemen aanvaard. Er kunnen echter - net als bij volwassenen - eetprob…
Abnormale ontwikkeling kind: angst bij kinderen

Abnormale ontwikkeling kind: angst bij kinderen

Angst bij kinderen komt dikwijls voor. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen abnormale angst en normale angst. Angst is in zekere zin namelijk een normaal en zelfs gezond verschijnsel. De bespr…
Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Cognitieve ontwikkeling van kinderen

Over de cognitieve ontwikkeling van kinderen zijn verschillende theorieën ontstaan. De belangrijkste theorieën zijn de theorie van Piaget, de Informatie-verwerking theorie, de Core-knowledge theorie e…
Morele ontwikkeling van het kind

Morele ontwikkeling van het kind

Er zijn diverse theorieën over de de morele ontwikkeling van het kind. Hieronder worden de belangrijkste besproken, te weten die van Piaget en Kohlberg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan prosociaal…

Emotionele ontwikkeling van het kind

Wanneer een baby ter wereld komt bezit het al enkele vaardigheden. Deze zijn voornamelijk gericht op overleven; huilen, lachen en zich hechten. Met de tijd ontwikkelt een kind zich steeds meer op emot…
Gender ontwikkeling

Gender ontwikkeling

Je hebt jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De geslachtsrol van een persoon wordt gender genoemd. Naast biologische en fysiologische verschillen zijn er ook verschillen in cognitie, sociaal gedrag…
Ontwikkeling kind stimuleren: tast

Ontwikkeling kind stimuleren: tast

Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en raken het liefst alles aan! Dat dit niet altijd geoorloofd is omdat sommige voorwerpen gevaarlijk voor het kind kunnen zijn is een leerproces voor het kind. Er…
Gepubliceerd door Melod op 12-05-2010, laatst gewijzigd op 25-08-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.